Versoepeling betalingsregeling belastingschulden corona

Het kabinet heeft besloten om in bijzondere gevallen de betalingsregeling te versoepelen voor de belastingschuld die is opgebouwd tijdens het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis. Uiterlijk 20 september 2022 wordt het besluit hierover gepubliceerd in de Staatscourant. Welke versoepelingen komen er, vanaf wanneer kunt u een verzoek indienen en welke voorwaarden zullen ervoor gelden?

Welke versoepelingen komen er?
Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet, kunt u de Belastingdienst vragen:

 • of u 1 keer een betaalpauze van 3 maanden mag nemen.
 • of u per kwartaal mag betalen, in plaats van per maand.
 • of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel, in plaats van 5 jaar (60 maanden).

Dien nog geen verzoek in
U krijgt vóór 1 oktober 2022 een brief met een overzicht van uw totale belastingschuld, de voorwaarden van de betalingsregeling en het maandbedrag van de betalingsregeling. Wilt u een verzoek doen om de betalingsregeling aan te passen? Wacht daar dan even mee. Uiterlijk 20 september 2022 zijn alle voorwaarden definitief. Eerder kan de Belastingdienst uw verzoek daarom niet in behandeling nemen. Uiteraard kunt u wel alvast starten met het verzamelen van de benodigde documenten.

Voorwaarden betaalpauze
U kunt een betaalpauze van 3 maanden aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u aangifte doet. En u blijft dat ook doen.
 • In een brief motiveert u waarom u een betaalpauze nodig hebt. En u maakt aannemelijk dat uw betalingsproblemen tijdelijk zijn.

Voorwaarden betaling per kwartaal
U kunt vragen of u per kwartaal mag betalen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u aangifte doet. En u blijft dat ook doen.
 • In een brief motiveert u waarom u per kwartaal wilt betalen.

Voorwaarden verlenging betalingsregeling
U kunt vragen of u maximaal 7 jaar (84 maanden) mag doen over het afbetalen van uw belastingschuld als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Uw belastingschuld door het bijzonder uitstel is € 10.000 of hoger.
 • U hebt vanaf 1 april 2022 steeds voldaan aan uw nieuwe betalingsverplichtingen voor de belastingen waarvoor u aangifte doet. En u blijft dat ook doen.
 • U hebt geen pre-coronaschuld (een schuld voor belastingen waarvoor u bijzonder uitstel hebt aangevraagd die u al vóór 12 maart 2020 had moeten betalen). Of u hebt wel een pre-coronaschuld, maar u had vóór 12 maart 2020 al (bijzonder) uitstel van betaling.
 • In een brief motiveert u waarom u de betalingsregeling wilt verlengen. En u maakt aannemelijk dat u uw belastingschuld niet binnen 5 jaar kunt afbetalen, maar wel binnen 7 jaar.
 • U stuurt de Belastingdienst een liquiditeitsprognose voor de komende 2 jaar. In het beleidsbesluit van 20 september 2022 volgt hier nadere informatie over.
 • Is uw belastingschuld door het bijzonder uitstel € 50.000 of hoger? Dan stuurt u de Belastingdienst ook:
  • jaarstukken van de laatste 3 kalenderjaren.
  • een verklaring van een derde deskundige (bijvoorbeeld een accountant) dat uw onderneming levensvatbaar is.

Betaal vanaf oktober 2022 de maandbedragen
Hebt u een verzoek ingediend om de betalingsregeling aan te passen, maar hebt u nog geen bericht van de Belastingdienst gekregen? Dan dient u vanaf oktober 2022 de maandbedragen volgens de betalingsregeling te betalen. En dat blijft u doen totdat u van de Belastingdienst bericht krijgt over een versoepeling van uw betalingsregeling. In het beleidsbesluit van 20 september 2022 volgt meer informatie over de termijn waarbinnen u dit bericht mag verwachten.

Tip: Kunt u de maandbedragen niet volledig betalen? Betaal dan wat u wel kunt. De Belastingdienst stopt de betalingsregeling dan niet meteen. Er wordt altijd eerst contact met u opgenomen.